INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Konferencja maj 2022

W dniu 12 maja 2022 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo informacyjne” na temat: „Cyberprzestrzeń i ochrona informacji jako pole zmagań o bezpieczeństwo informacyjne”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Warsztaty 2022

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyły się w formie zdalnej Jubileuszowe X Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie na temat: Badania, dydaktyka i praktyka zapewniania bezpieczeństwa różnym podmiotom w perspektywie transdyscyplinarnej. Tegoroczne Warsztaty objął honorowym patronatem JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego UPH w Siedlcach

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 12 maja 2022 roku odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z cyklu „Bezpieczeństwo informacyjne” na temat: „Cyberprzestrzeń i ochrona informacji jako pole zmagań o bezpieczeństwo informacyjne”. Współorganizatorami Konferencji są: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydział Nauk Społecznych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, Instytut Nauk Społecznych Akademii Katolickiej w Warszawie, Instytut Analizy Ryzyka, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie, Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie.

Więcej infrmacji: https://inob.uph.edu.pl/nauka/konferencje-naukowe/889-vii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-cyklu-bezpieczenstwo-informacyjne

 

Wizyta nauczyciela z Turcji

W dniu 27.04.2022 roku nasz Instytut odwiedził mgr Şeyhmus Aksoy z Uniwersytetu Sinop w Turcji. Pan magister przedstawił referat w którym zaprezentował zagadnienia związane z psychologią sytuacji kryzysowych. Wskazał również możliwości podjęcia studiów w jego uczelni oraz lokalne atrakcje turystyczne. Po wykładzie został przyjęty przez dra hab. Stanisława Topolewskiego, dyrektora Instytutu.