INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

MKN 01.2023 1

W dniu 17 grudnia 2023 roku w gmachu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście współczesnych problemów politycznych”, zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Bałtycką Akademię Międzynarodową w Rydze we współpracy z Charkowskim Uniwersytetem Narodowym im. W. Karazina, Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. G. S. Skoworody, Bałtycką Akademią Obrony, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Uniwersytetem im. Witolda Wielkiego w Kownie, Uniwersytetem im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetem Ostrawskim oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Siedlcach zaprasza na debatę na temat:

Społeczeństwo osiągnięć czy społeczeństwo zmęczenia? Diagnoza Byung-Chul Hana.

Wprowadzenie do dyskusji wygłosi dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. UPH

25 styczeń 2023 (środa), godz. 16:00; Wydział Nauk Społecznych (ul. Żytnia 39), sala 1.8

Info: Dyskusja oparta będzie głownie na książce aktualnie najbardziej dyskutowanego w Europie intelektualisty Byung-Chul Hana pt.: „Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje”. Czy kończy się już epoka społeczeństwa dyscyplinarnego (Foucault) opartego na instytucjach nadzoru, takich jak szpitale, więzienia, koszary, czy fabryki? Czy jesteśmy społeczeństwem na dopingu, które dąży do osiągania celów, które teraz są dostępne każdemu? Czy jeśli czegoś nie osiągnąłem , to powinienem obwinić siebie i uznać się za „nieudacznika”? Czy łatwość dostępu do wszystkiego czyni nas szczęśliwszymi czy zwiększa poczucie pustki? Czy syndrom wypalenia staje się istotą współczesnego społeczeństwa? Itd.

Zdjęcie z rozdania nagród Rektora za publikacje i redakcję czasopismW grudniu 2022 r. Jego Magnificencja po raz pierwszy wręczył pracownikom naukowo-dydaktycznym Nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach za wysoko punktowane publikacje naukowe oraz redagowanie czasopism wydawanych przez UPH w 2022 r. Wśród nagrodzonych pracowników Instytut znaleźli się: dr hab. Malina Kaszuba, dr hab. Jan Rajchel oraz dr Marta Stempień.

Nagrody mają na celu wspieranie publikowania w prestiżowych czasopismach i podnoszenie jakości badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, co ma wymierne przełożenie na ocenę I kryterium ewaluacji działalności naukowej dyscyplin. Nagrodzonym pracownikom gratulujemy.

Staż w Komisji EuropejskiejDo 31 stycznia br. można aplikować na 5-miesięczny płatny staż w Komisji Europejskiej, który rozpocznie się w październiku 2023 r. Staż jest otwarty dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. Jest to wspaniała okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia pozwalająca jednocześnie uzyskać wgląd w procesy i politykę instytucji europejskich.

Więcej informacji o tym, jak aplikować, oraz jakie dokumenty należy przygotować, aby móc uczestniczyć w najbliższej edycji stażu Blue Book znajdziecie Państwo pod adresem:

https://traineeships.ec.europa.eu