INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Wyjazd studyjny
W dniach 16.04-22.04.23 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Dr hab. Malina Kaszuba uczestniczyła w wyjeździe studyjnym „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” finansowanym przez MEiN. Wizyta odbyła się w Aalborg University w Danii. Jej celem była wymiana dobrych praktyk m.in. w zakresie badań naukowych, dydaktyki oraz współpracy międzynarodowej. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej polskich ośrodków akademickich.

Warsztaty metodologiczne 2023
W dniach 20-21 kwietnia 2023 roku odbyły się XI Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie na temat: Bezpieczeństwo podmiotów w późnej nowoczesności. Wydarzenie miało charakter hybrydowy – część stacjonarną zrealizowano w zabytkowym Pałacu Ogińskich – w siedzibie władz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, część zdalną – za pośrednictwem narzędzia Google Meet. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 80 osób, w tym przedstawiciele instytucji, pracownicy ośrodków naukowych z całej Polski, doktoranci oraz studenci.
Więcej informacji: https://www.uph.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/xi-ogolnopolskie-warsztaty-metodologiczno-dydaktyczne-w-naukach-o-bezpieczenstwie-na-temat-bezpieczenstwo-podmiotow-w-poznej-nowoczesnosci-2

Spotkanie ze studentami 124 kwietnia br. odbył się wykład, który poprowadził Pan Mirosław Kowalski - Biegły z listy prezesa SO w Warszawie, dla Warszawy Pragi, w Siedlcach, Ostrołęce oraz Olsztynie, ekspert w zakresie oceny technicznej w dziedzinie techniki motoryzacyjnej, ruchu drogowego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, w tym kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, pomiarów prędkości za pomocą radarowych, laserowych i innych metod, członek i wykładowca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego l, Maszyn i Urządzeń Autoconsultin.

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie zaprasza na wykład, który poprowadzi Pan Mirosław Kowalski - Biegły z listy prezesa SO w Warszawie, dla Warszawy Pragi, w Siedlcach, Ostrołęce oraz Olsztynie, ekspert w zakresie oceny technicznej w dziedzinie techniki motoryzacyjnej, ruchu drogowego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, w tym kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, pomiarów prędkości za pomocą radarowych, laserowych i innych metod, członek i wykładowca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego l, Maszyn i Urządzeń Autoconsultin.

Wykład odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. o godz. 11.45 w Auli 08.A.

Podkategorie