INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Zdjęcie przedstawia ulotki promujące Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UPH.

W ramach Dni Otwartych UPH, które odbyły się w dniach 23-24 marca 2022 r., Instytut Nauk o Bezpieczeństwie zorganizował wiele interesujących wydarzeń. Uczniowie szkół średnich mieli możliwość wzięcia udziału m.in. w zajęciach pokazowych w pracowni kryminologii i kryminalistyki, spotkaniu poświęconym Legii Akademickiej oraz wykładzie dotyczącym aktualnej sytuacji geopolitycznej. 

Grafika informacyjna

Zapraszamy na wykład na temat: Rola Agencji Wywiadu w systemie bezpieczeństwa państwa, który poprowadzą przedstawiciele Agencji Wywiadu.

Amabsadorowie Karier UE

Trwa nabór do programu „Ambasadorowie Karier UE”, który będzie realizowany w roku akademickim 2022/2023.

Głównym celem programu jest promocja zatrudnienia w instytucjach europejskich. Aby móc zgłosić chęć udziału w programie „Ambasadorowie Karier UE” należy spełnić następujące warunki:

Weronika Siłuszyk

Mgr Weronika Siłuszyk, absolwentka studiów II stopnia, na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne znalazła się w gronie laureatów XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych.
Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Filipek, profesor uczelni.
Serdecznie gratulujemy!