INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

IMG_20221207_090925988.jpg

7 grudnia o godzinie 9:00 na Wydział Nauk Społecznych UPH Siedlce dr hab. Paweł Szmitkowski, prof. uczelni poprowadził wykład pt. „Bądź bezpieczny, bądź przygotowany. Jak przygotować plecak ewakuacyjny?”

Wykład pmiał na celu przekazanie kluczowej wiedzy oraz podstawowych umiejętności pozwalających wykorzystując sprzęt i wyposażenie domowe przygotować się na wypadek konieczności poddania się procedurze ewakuacyjnej. Jest bowiem rzeczą stosunkowo prostą wyposażenie się w sklepach ze sprzętem prepperskim, gdzie ceny przekraczają niekiedy możliwości przeciętnie zarabiającego człowieka. Dlatego też przekazywane treści ukierunkowane były na wykorzystanie podręcznych narzędzi domowych oraz wyposażenia kempingowego i turystycznego, bez konieczności zakupywania drogiego asortymentu specjalistycznego. Mamy nadzieję, że przekazane treści nigdy nie będą musiały zostać wykorzystane jednakże mówimy o szczególnych potrzebach w zakresie przygotowania się na wypadek zagrożenia w myśl starej zasady „Los nagradza przygotowanych”.

Wizyta studentów w ZKW dniu 28 listopada 2022 r. studenci pierwszego roku studiów II˚ kierunku Kryminologia, pod opieką dr Darii Krzewniak, odbyli wizytę studyjną w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Rzecznik Prasowy Dyrektora ZK por. Przemysław Turyk oprowadził grupę po terenie więzienia. Studenci mogli zobaczyć między innymi salę widzeń, plac spacerowy czy celę izolacyjną.

 Konferencja zdjęcie 1

W dniu 29 listopada 2022 roku odbyła się trzecia edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Prawa człowieka jako fundament demokratycznego państwa prawnego” na temat „Instytucjonalne aspekty ochrony praw człowieka i obywatela”.

Wykłada D. Jarnicki 1W środę 30 listopada br. został zrealizowany pierwszy z cyklu wykładów otwartych, zaplanowanych przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie. Wykład pt. Dialog mocarstw – komunikacja strategiczna i „kryzysowa” we współczesnej globalnej architekturze bezpieczeństwa poprowadził dr Damian Jarnicki, członek instytutowego Zespołu Badań Strategicznych Wymiarów Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Studium teoretyczno-empiryczne.

Obecni na wykładzie uczniowie szkół średnich z Siedlec (m.in. I LO im. Bolesława Prusa, ZSP im. Stanisława Staszica) oraz Mińska Mazowieckiego (ZSP im. Marii Skłodowskiej-Curie) mogli zapoznać się założeniami tzw. realistycznej teorii bezpieczeństwa międzynarodowego. Zapoznali się z mechanizmami rywalizacji mocarstw, w tym jak właściwie odczytywać zamiary, które mocarstwa wyrażają w dalekosiężnym komunikowaniu strategicznym, jak również podczas tzw. „komunikacji kryzysowej”, która przejawia się zarówno we wzajemnym międzymocarstowym odstraszaniu, jak i eskalowaniu (deeskalowaniu), w sytuacjach przesileń w globalnej architekturze bezpieczeństwa.

Kolejny wykład już 7 grudnia br. o 9.00. Prelekcję pod tytułem: „Bądź bezpieczny, bądź przygotowany. Jak przygotować plecak ewakuacyjny?” poprowadzi dr hab. Paweł SZMITKOWSKI, prof. uczelni. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.