INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie zaprasza na wykład, który poprowadzi Pan Mirosław Kowalski - Biegły z listy prezesa SO w Warszawie, dla Warszawy Pragi, w Siedlcach, Ostrołęce oraz Olsztynie, ekspert w zakresie oceny technicznej w dziedzinie techniki motoryzacyjnej, ruchu drogowego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, w tym kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, pomiarów prędkości za pomocą radarowych, laserowych i innych metod, członek i wykładowca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego l, Maszyn i Urządzeń Autoconsultin.

Wykład odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. o godz. 11.45 w Auli 08.A.

wykład_kwiecień_2023_8.jpgW dniu 3 kwietnia br. studenci Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie uczestniczyli w wykładzie Generała Pawła Nasiłowskiego, Dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego, na temat Systemu dozoru elektronicznego w Polsce. Spotkanie z Panem Generałem było okazją do wnikliwego zapoznania się z poruszaną problematyką, zarówno od strony normatywnej, jaki też praktycznej.

Ekspertyza

Dyrektor Instytut dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni i dr hab. Jan Rajchel prof. uczelni autorami kolejnej ekspertyzy pt. Analiza programu modernizacji wojsk pancernych. Analiza powstała na zlecenie Biura Analiz Sejmowych na potrzeby Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP i dotyczy oceny programu modernizacji wojsk pancernych, głównie cech i możliwości bojowych pozyskiwanych czołgów, organizacji wojsk pancernych kontekście ilościowym i jakościowym, łączności i dowodzenia, a także przygotowania infrastruktury oraz personelu.

Cały artykuł dostępny jest na stronie: https://www.uph.edu.pl/pracownicy/ekspertyza

Podkategorie