INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

M.Tołwiński wykład

W ubiegły czwartek, 7. kwietnia, dr Maciej Tołwiński przeprowadził w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach wykład połączony z autorskimi warsztatami umiejętności praktycznych. Młodzież miała okazję wysłuchać wykładu nt. współczesnej sytuacji w środowisku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz zabrać głos w dyskusji odnośnie wyzwań, szans i zagrożeń stojących przed dzisiejszym światem.
Podstawą przeprowadzenia zajęć z uczniami była nowa publikacja pt. „Wielowymiarowość współczesnych konfliktów”, red. M. Tołwiński, wyd. UPH w Siedlcach 2022.

W dniu 25 kwietnia br. w godz. 11.00-13.00 (aula 08A) z inicjatywy Koła Naukowego Kryminologii i Kryminalistyki UPH odbędzie się wykład otwarty dla studentów Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Pierwsza część wykładu będzie miała charakter teoretyczny i będzie dotyczyła problematyki zapobiegania utracie informacji drogą elektroniczną. Podczas drugiej części wykładu zostanie omówiona procedura przeprowadzania badania wariograficznego, odbędzie się również pokaz praktyczny.
Wykład przeprowadzi Pan Jarosław Bartniczuk – były oficer Biura Ochrony Rządu realizujący zabezpieczenia techniczne i antyterrorystyczne najważniejszych osób i obiektów w Państwie i za granicą – m.in odpowiedzialny za bezpieczeństwo w polskim przedstawicielstwie przy NATO w Brukseli, ambasadzie RP w Teheranie.

2022 03 31 eliminacje powiatowe OTWP 12

31 marca 2022 r. w budynku Wydziału  Nauk Społecznych UPH w Siedlcach odbyły się eliminacje powiatowe OTWP.

 Organizatorami eliminacji byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w SiedlcachKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach oraz Instytut Nauk o  Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Eliminacje odbywały się w budynku Wydziału Nauk Społecznych UPH w Siedlcach.

W turnieju na szczeblu powiatowym uczestniczyło 34 uczniów, pochodzących z kilkunastu szkół na terenie powiatu siedleckiego.

Projekt 02.2022 studenci w sali

W lutym i marcu 2022 r. studenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, kierunku Kryminologia i Bezpieczeństwo Wewnętrzne uczestniczyli w ramach projektu „Latarnicy 2020” w cyku pięciu warsztatów dotyczących tematyki: „darknet, darksex i handel ludźmi”.
Warsztaty przeprowadzone przez trenera cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony studentów i zostały wysoko ocenione pod względem merytorycznym i wykorzystanych w nich technik przekazu informacji. Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.