INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na stronie Instytutu pojawiły się aktualne plany zajęć dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2022/2023

 

Rozkłady zajęć

W dniu 07.09.2022 r. z okazji święta 11 Pułku Altylerii w Węgorzewie odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. "Środowisko powstania rozwoju i kształtowania się potencjału bojowego 11 MPA"

Jednym z prelegentów był dr. hab. Krzysztof Drabik, który wygłosił refertat pt. "Bezpieczeństwo jako wartość edukacyjna". Wystąpienie było świetną okacją do przedstawienia struktury, oferty edukacyjnej i potencjału naukowego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Audytorium konferencji stanowili oficerowie i podoficerowie 11 Pułku Artylerii w Węgorzewie.WhatsApp_Image_2022-09-20_at_18.33.53.jpeg

Prof.dr hab. Jacek Zieliński został powołany do Rady Profesorskiej Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej w Rydze ( Łotwa). Decyzję podjął Senat Uczelni w dniu 24 sierpnia 2022 r. Rada decyduje o nadawaniu tytułu profesora. Za wyborem profesora do Rady głosowało 14 członków Senatu spośród 14 uczestniczących. Jest to kolejny krok na drodze budowania międzynarodowej pozycji naszego Instytut i Uczelni. Gratulujemy i czekamy na więcej. inbound4736643366408921245