INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

profesor Zieliński

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 16 lutego br. nadał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji Panu dr. hab. Jackowi Zielińskiemu z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

Prof. Jacek Zieliński wszystkie stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki normatywnego regulowania pozycji ustrojowej struktur, odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo państwa; instytucjonalizacji narodowych systemów politycznych i systemów bezpieczeństwa państwa i pozamilitarnych uwarunkowań kształtowania systemów regionalnego bezpieczeństwa.

Serdecznie gratulujemy nominacji!

Informujemy, że zajęcia teoretyczne w ramach programu rozpoczną się na module podstawowym w dniu 18 marca. Realizowane one będą w formule zdalnej.

Zajęcia na module podoficerskim rozpoczną się natomiast dnia 8 kwietnia również w trybie on-line. 

Rozkłady zajęć dla programu dostępne są w zakładce Studenci/Rozkłady zajęć.

Dni otwarte marzec 2022

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół do udziału w Dniach Otwartych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, które odbędą się w formule stacjonarnej 24 marca 2022 r. Dni Otwarte to doskonała okazja do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną naszej Uczelni na rok akademicki 2022/2023.

Zapraszamy do udziału w warsztatach, pokazach, wykładach. 
Zapisy na poszczególne wydarzenia dostępne za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie www.event.ii.uph.edu.pl/