INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Amabsadorowie Karier UE

Trwa nabór do programu „Ambasadorowie Karier UE”, który będzie realizowany w roku akademickim 2022/2023.

Głównym celem programu jest promocja zatrudnienia w instytucjach europejskich. Aby móc zgłosić chęć udziału w programie „Ambasadorowie Karier UE” należy spełnić następujące warunki:

Weronika Siłuszyk

Mgr Weronika Siłuszyk, absolwentka studiów II stopnia, na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne znalazła się w gronie laureatów XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych.
Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Filipek, profesor uczelni.
Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie podpisanie umowy

16 marca br. JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i JM Rektor-Komendant Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski podpisali porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej.

W uroczystości wzięli udział prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga - prorektor ds. studiów, dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni - prorektor ds. nauki; st. bryg. Klaudia Madej-Węgier, dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni - dziekan Wydziału Nauk Społecznych; dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni - dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie oraz dr hab. Paweł Szmitkowski, prof. uczelni - koordynator realizacji postanowień porozumienia.

profesor Zieliński

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 16 lutego br. nadał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji Panu dr. hab. Jackowi Zielińskiemu z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

Prof. Jacek Zieliński wszystkie stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki normatywnego regulowania pozycji ustrojowej struktur, odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo państwa; instytucjonalizacji narodowych systemów politycznych i systemów bezpieczeństwa państwa i pozamilitarnych uwarunkowań kształtowania systemów regionalnego bezpieczeństwa.

Serdecznie gratulujemy nominacji!