INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 10-14 października dr Marlena Drygiel - Bielińska przebywała w Alexander College w Larnace w ramach programu Erasmus+. inbound8997159304212094755

W dniu 20.10.2022 r. JM Rektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz delegacja UPH tj. dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni - dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPH Siedlce, dr Marcin Chrząścik - prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni - dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni - dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, dr Radosław Korneć - zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości odwiedzili Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie na Litwie. inbound450727416100771242

Podkategorie