INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Dr Marlena Drygiel-Bielińska Kongres 2023W dniach 7-9 czerwca br. dr Drygiel-Bielińska wzięła udział w VI Kongresie Towarzystwa Studiów nad Wojną i Strategią (AEGES) współorganizowanym przez Uniwersytet w Bordeaux i Uniwersytet Montaigne w Bordeaux. Jako stypendystka AEGES, wygłosiła referat nt. aktywności UE w procesie budowania pokoju w ramach panelu, podczas którego dyskutowano o przemianach multilateralizmu w zakresie bezpieczeństwa w XXI wieku. Podczas Kongresu naukowcy z wielu wiodących francuskich i europejskich ośrodków badawczych dzielili się wynikami swoich badań dotyczących konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwa i studiów strategicznych. Była to również okazja do przedstawienia polskiego punktu widzenia w zakresie badań współczesnego bezpieczeństwa na forum międzynarodowym.

Kongres.jpgW dniach 15-17 maja 2023 roku odbył się XVI KONGRES OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH w Ryni, w którym uczestniczyli JM Rektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz dr hab. Stanisław Topolewski prof. uczelni - Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Kongres od 2005 roku stanowi ważne przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym,  skupiając teoretyków i praktyków, specjalizujących się w problematyce bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

Konferencja naukowa maj 2023W dniu 30 maja 2023 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „ Rola polityki kryminalnej w zapewnianiu bezpieczeństwa” zorganizowana przez Instytut Nauk
o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Do współorganizacji włączyły się następujące podmioty: Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckiem, Komenda Miejska Policji w Siedlcach, Zakład Karny w Siedlcach oraz Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki UPH w Siedlcach.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina. Dyrektor Instytutu Nauk
o Bezpieczeństwie dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni powitał współorganizatorów przedsięwzięcia, prelegentów oraz zaproszonych gości. Składając życzenia owocnej debaty przekazał głos moderatorom obrad plenarnych. Swoją obecnością zaszczycił nas prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Misiuk, który w swoim wystąpieniu wprowadzającym przedstawił przedmiot polityki kryminalnej w ujęciu prawno-historycznym, wprowadzając tym samym audytorium w atmosferę dalszych rozważań, kontynuowanych przez zaproszonych gości i prelegentów. Podnoszone podczas konferencji problemy dotyczyły aspektów prawnych, kryminologicznych, jak i bezpieczeństwa, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego.

Podkategorie