INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Postać profesora Adama Bobryka oraz osoby wręczające nagrodę

11 października br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach rozdano nagrody Prezydenta Miasta Siedlce za osiągnięcia kulturalne za 2020 i 2021 rok. Za rok 2021, Wawrzynem Siedleckim został uhonorowany dr hab. Adam Bobryk, prof. uczelni z Wydziału Nauk Społecznych, pracownik naszego Instytutu.

Wawrzyny Siedleckie to nagrody Prezydenta Miasta Siedlce przyznawane za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury. O ich przyznaniu decyduje kapituła w skład, której wchodzą przedstawiciele samorządu siedleckiego i instytucji związanych z propagowaniem kultury w Siedlcach.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Fot. Janusz Mazurek

Szanowni Studenci studiów dziennych, I-go stopnia,

informujemy, iż dniach 11 października, oraz 18 października 2021 roku 

planowane jest szkolenie BHP dla pierwszych roczników studiów.

Szkolenie odbędzie się w auli 0.8A (parter budynku WNS).w następującym porządku:

11.10  godz. 17.00 - 20.00 - kierunek  kryminologia 

18.10 godz.  16.30 - 19.30 - kierunki bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo informacyjne

Szkolenie jest obowiązkowe

W dniu 28 września odbyło się zebranie pracowników Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Kulminacyjnym jego punktem było pożegnanie trzech pracowników odchodzących na emeryturę, prof. dr hab. Jerzego Kunikowskiego, prof. dr hab. Ryszarda Wróblewskiego oraz dr Włodzimierza Nowaka, którzy przez wiele lat wspierali Nasz Instytut w badaniach naukowych oraz realizacji procesu dydaktycznego. 

Szanowni Studenci studiów dziennych, I-go stopnia,
informujemy, iż dnia 04 października 2021 roku (poniedziałek), o godz. 10:00, na Wydziale Nauk Społecznych UPH w Siedlcach (ul. Żytnia 39), planowane jest spotkanie adaptacyjne z władzami wydziału oraz opiekunami pierwszych roczników studiów.
Spotkanie odbędzie się w auli 0.8A (parter budynku WNS).
Spotkanie jest obowiązkowe.