INSTITUTE OF SECURITY STUDIES

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Konferencja "Od Christianitas do Unii Europejskiej.

Historia idei zjednoczenia Europy"

c

5 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego odbyła się zorganizowana przez Zakład Polityki i Systemów Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa oraz Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej ogólnopolska konferencja pt. "Od Christianitas do Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy". Konferencję patronatem objął i sfinansował poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Marusik.

Celem konferencji był historyczny przegląd koncepcji zjednoczenia naszego kontynentu, zaczynając od Christianitas, kończąc na dwudziestowiecznych teoriach integracji europejskiej. Szczególny nacisk położony został w trakcie obrad na koncepcje alternatywne, mniej znane i niezrealizowane, których znajomość w Polsce jest wciąż nikła. Uczestnicy zastanawiali się także nad przydatnością różnych idei i teorii w interpretacji aktualnych wydarzeń i procesów społeczno-politycznych w skali europejskiej. Wśród uczestników znaleźli się: prof. Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. Anna Raźny (Uniwersytet Jagielloński), doc. Józef Kossecki (Narodowa Akademia Informacji), prof. Robert Marszałek (Uniwersytet Warszawski), prof. Andrzej Gniazdowski (Polska Akademia Nauk), dr Tomasz Scheffler (Uniwersytet Wrocławski), mgr Magdalena Ziętek-Wielomska (Europa-Universitat Viadrina, Frankfurt/Oder), prof. Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej), dr Maciej Wojtacki (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu), dr Wojciech Wierzejski (Centrum Rozwoju Społecznego i Obywatelskiego), dr Marcin Jendrzejczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), mgr Joanna Rak (UMK), lic. Katarzyna Skóra (UW) oraz lic. Marta Weltrowska (UMK). INSiB reprezentowali: prof. Adam Wielomski, dr Beata Gałek, dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, ks. dr Grzegorz Stolarski, mgr Łukasz Święcicki, mgr Sławomir Wierzbicki. Efektem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa.