INSTITUTE OF SECURITY STUDIES

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

REKRUTACJA DO PROJEKTU!!

SZANOWNA STUDENTKO! SZANOWNY STUDENCIE!

 

Projekt: ”Podniesienie kompetencji studentów/studentek kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie realizowanym przez naszą Uczelnię w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym Projektu jest wsparcie w podniesieniu kompetencji studentów/tek niezbędnych i poszukiwanych na rynku pracy:

- kompetencji komunikacyjnych w zakresie umiejętności językowych (warsztaty j. migowego),

- kompetencji komunikacyjnych w zakresie umiejętności interpersonalnych,

- kompetencji analitycznych w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów,

- kompetencji zawodowych,

- kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Udział studentów w Projekcie znacznie ułatwi start i rozwój na drodze zawodowej jaką wybiorą po ukończeniu Uczelni.

Projekt kierowany jest do studentów 5 i 6 semestru kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo narodowe.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Oferujemy bezpłatny udział w następujących formach wsparcia:

  • udział w szkoleniach certyfikowanych
  • udział w warsztatach kompetencyjnych z udziałem ekspertami
  • udział w wizytach studyjnych i obozach z zapewnionym pobytem, dojazdem i powrotem.

Elektroniczna rekrutacja odbyła się w dniach 06.12-21.12.2016r.

Dodatkowa rekrutacja w dniach 3-6.01.2017r.

Wypełnione ankiety proszę przesyłać na adres e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kwestionariusz ankiety dostępny jest tutaj