• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

legia akademicka 01

 

W naszym Uniwersytecie odbyła się w czwartek 28 lutego inauguracja programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. W uroczystości uczestniczyli JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk wraz z prorektorami prof. dr hab. Mirosławem Minkiną i prof. dr hab. Anną Charutą. Przybyli również prodziekan Wydziału Humanistycznego dr Beata Gałek oraz Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa prof. dr hab. Mariusz Kubiak. Wykład inauguracyjny wygłosił dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński.


Program Legii Akademickiej, w którym od początku czynny udział bierze nasz Uniwersytet, realizowany jest na postawie porozumienia podpisanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Obrony Narodowej. Obecne działanie jest kontynuacją zakończonego rok wcześniej programu pilotażowego. Obowiązujące zasady nie uległy istotnej zmianie tj. szkolenie teoretyczne w ilości 30 godzin realizowane w uczelni następnie szkolenie praktyczne prowadzone w wybranych ośrodkach MON w ilości 21 dni szkolenie podstawowe i kolejne 21 dni podoficerskie. Program ten przewidziany jest na trzy kolejne edycje i ma być uzupełniony najprawdopodobniej w następnej edycji o moduł oficerski.


Do programu przystąpiło 66 uczelni w tym: 53 publiczne, 9 niepublicznych i 5 wojskowych, a w województwie mazowieckim 8. Program podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej edycji cieszy się dużym zainteresowaniem studentów. Aktualnie  ilość chętnych jest większa niż w roku ubiegłym i co charakterystyczne zdecydowaną przewagę stanowią studentki. 

Osobą odpowiedzialną za realizację programu Legii Akademickiej w UPH jest pracownik Naszego Instytutu prof. dr hab. Stanisław Topolewski.

O inauguracji programu można tez przeczytać na portalu Podlasie24.