INSTITUTE OF SECURITY STUDIES

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Wsparcie akcji Służby Więziennej

 

akcja krwiodawstwa 01

Studenci kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne wraz z pracownikami Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego wzięli udział w „Ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100-lecia powstania Służby Więziennej". Celem akcji było propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i zapewnienie dostępności krwi dla szpitali. Jednocześnie w ten sposób uczczono jubileusz Służby Więziennej.

Jak podkreśliła dr Malina Kaszuba, zastępca dyrektora Instytutu, uczestnictwo w akcji krwiodawstwa było wyrazem solidarności ze służbami mundurowymi oraz przejawem bardzo aktywnej postawy obywatelskiej. Krew jest bowiem niezbędna przy wielu zabiegach medycznych, a niejednokrotnie ratuje życie. Na nas zawsze można liczyć, my dbamy o bezpieczeństwo w każdym wymiarze - podkreśliła dr Kaszuba. Po zakończeniu akcji krwiodawstwa, podczas wizyty w siedleckim Zakładzie Karnym, studenci mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką służby penitencjarnej. Ze studentami spotkał się również dyrektor ppłk Marek Suwiński, który dziękując za oddanie krwi, uwypuklił, iż poświęcenie dla innych jest szczególnym zadaniem służb mundurowych oraz wyrazem patriotyzmu. Życzył również by studenci, którzy uczestniczyli obecnie w tej akcji, w przyszłości podjęli pracę w formacjach mundurowych, w tym w Służbie Więziennej.Należy podkreślić, iż oddanie krwi przez studentów bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i pracowników INSiB UPH było symbolicznym zakończeniem ogólnopolskiej akcji, prowadzonej od 21 stycznia.Na temat wydarzenia można przeczytać również: