• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Umowa o współpracy z 18 Dywizją Zmechanizowaną w Siedlcach

 

umowa dywizja 01

 

W dniu 9 maja Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny zawarł porozumienie o współpracy z Dowództwem 18. Dywizji Zmechanizowanej Wojska Polskiego. Umowę podpisała JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk i dowódca 18 DZ gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński, w obecności Prorektora prof. dr hab. Mirosława Minkiny, Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa prof. dr hab. Mariusza Kubiaka, oraz pracowników INSiB prof. dr hab. Stanisława Topolewskiego i dr Pawła Szmitkowskiego.


   Głównym celem współpracy jest podniesienie poziomu akceptacji polityki obronnej państwa, w tym kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz promocji Wojska Polskiego. Przewidziane jest wsparcie aktywności społecznej w procesie edukacji obronnej i umiejętności wojskowych, a w szczególności studentów zainteresowanych sprawami militarnymi, w tym historią wojskowości oraz techniką wojskową. Współdziałanie ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, promocję edukacji historycznej oraz edukacji związanej z tradycjami i dziedzictwem oręża polskiego, podniesienie poziomu wiedzy na temat różnych form i rodzaju służby wojskowej (zawodowej i czynnej) oraz zasad obsługi sprzętu wojskowego. Jednostką realizującą postanowienia porozumienia ze strony Uniwersytetu jest Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa.