• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Konferencja Naukowa "Ochrona ludności w Polsce - tradycja i współczesność"

 

4

W dniu 21 listopada 2019r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez nasz Instytut. Nosiła ona tytuł "Ochrona ludności w Polsce - tradycja i współczesność". Jej celem było podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat stanu obecnego oraz potrzeb ewolucji systemu ochrony ludności, reprezentowanego głównie przez system zarządzania kryzysowego oraz obronę cywilną. Podczas obrad referujący podejmowali problematykę historii systemu ochrony ludności w Polsce, uwarunkowań jego funkcjonowania w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, struktury i zadań systemu zarządzania kryzysowego oraz Obrony Cywilnej, zasad jego współdziałania ze służbami, strażami i organizacjami pozarządowymi, a także potrzeb w zakresie jego ewolucji.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

dla dr hab. Adama Bobryka

 

DSC 0041

 

W Warszawie odbyła się uroczystość na której nagrodzono odznaczeniami państwowymi 31 osób, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski. Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadane przez prezydenta RP, przekazał wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. Wśród odznaczonych był dr hab. Adam Bobryk, profesor w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Nauk Społecznych UPH. Medal został mu nadany za działania na rzecz przemian demokratycznych w latach osiemdziesiątych.

Wyróżnienie dla dr hab. Jacka Zielińskiego

 

zdjecie dyplom Zielinski

Miło nam poinformować, że Rektor i Senat Państwowego Uniwersytetu w Tambowie uhonorował profesora naszej uczelni dra hab. Jacka Zielińskiego za osiągnięcia we współpracy międzynarodowej. W 101 rocznicę utworzenia Państwowego Uniwersytetu im. G. Dzierżawina w Tambowie Rektor Uniwersytetu prof. Władimir Stromow na uroczystym posiedzeniu Senatu uhonorował naszego profesora, Pana dra hab. Jacka Zielińskiego, Dyplomem Honorowym za długoletnią współpracę międzynarodową. W ceremonii wręczenia uczestniczył zastępca szefa administracji obwodu tambowskiego Siergiej Juchacziow. Równocześnie Pan Profesor reprezentował naszą Uczelnię na Konferencji z okazji 25 rocznicy przyjęcia Kodeksu Cywilnego Rosyjskiej Federacji, której byliśmy współorganizatorami i uroczystościach związanych z 25-leciem powstania Instytutu Prawa i Bezpieczeństwa Narodowego

dr hab. Adam Bobryk

odznaczony za zasługi dla bibliotekarstwa

 

2

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach obchodziła jubileusz 100-lecia działalności. Podczas uroczystości przedstawiono historię i osiągnięcia książnicy oraz nagrodzono osoby zasłużone dla środowiska bibliotecznego. Wśród wyróżnionych znalazł się również dr hab. Adam Bobryk, profesor w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie. Otrzymał on od Medal „W Dowód Uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Adam Bobryk jest od 2005 r. członkiem Rady Programowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, a w latach 2005-2015, pełnił funkcję jej przewodniczącego.