• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Zakończenie programu Legia Akademicka

 

legia akademicka zakonczenie 21

W Budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach miało miejsce uroczyste zakończenie części teoretycznej przeszkolenia wojskowego w ramach programu edukacji wojskowej studentów Legia Akademicka. Nasz Instytut już drugi raz zaangażowała się w ten projekt, pozwalający studentom odbyć przeszkolenie wojskowe.

Wśród gości, którzy przybyli na uroczystość, prof. dr hab. Stanisław Topolewski, koordynator programu w UPH w Siedlcach, powitał przed wszystkim:

 • Jej Magnificencję Rektor prof. dr hab. Tamarę Zacharuk,
 • Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Annę Charutę,
 • Prorektora ds. nauki prof. dr hab. Mirosława Minkinę,
 • Dyrektora INSiB prof. dr hab. Mariusza Kubiaka,
 • Prof. dr hab. Jerzego Kunikowskiego,
 • Przedstawiciela Dowództwa 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach – Zastępcę Szefa Sztabu do spraw operacyjnych, płk Mariusza Reichela,
 • Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach, ppłk Michała Oździńskiego,
 • Szefa Sztabu, Zastępcę Dowódcy 53 Batalionu Piechoty Lekkiej WOT, mjr Marcina Kozieła.

UWAGA !!!

 

W związku z przyjazdem no naszego Instytutu profesora wizytującego Andrieja Koszkina zmianie ulegają niektóre rozkłady zajęć. Dostępne są one w poniższych linkach:

6-10.05.2019.

13-16.05.2019.

Gorąco polecamy najnowszą monografię Pana dr hab. Mirosława Minkiny, prof. UPH pt. "Kolorowe rewolucje w przestrzeni poradzieckiej. Geneza. Istota. Skutki".

Kolorowe rewolucje

Wsparcie akcji Służby Więziennej

 

akcja krwiodawstwa 01

Studenci kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne wraz z pracownikami Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego wzięli udział w „Ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100-lecia powstania Służby Więziennej". Celem akcji było propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i zapewnienie dostępności krwi dla szpitali. Jednocześnie w ten sposób uczczono jubileusz Służby Więziennej.

Jak podkreśliła dr Malina Kaszuba, zastępca dyrektora Instytutu, uczestnictwo w akcji krwiodawstwa było wyrazem solidarności ze służbami mundurowymi oraz przejawem bardzo aktywnej postawy obywatelskiej. Krew jest bowiem niezbędna przy wielu zabiegach medycznych, a niejednokrotnie ratuje życie. Na nas zawsze można liczyć, my dbamy o bezpieczeństwo w każdym wymiarze - podkreśliła dr Kaszuba. Po zakończeniu akcji krwiodawstwa, podczas wizyty w siedleckim Zakładzie Karnym, studenci mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką służby penitencjarnej. Ze studentami spotkał się również dyrektor ppłk Marek Suwiński, który dziękując za oddanie krwi, uwypuklił, iż poświęcenie dla innych jest szczególnym zadaniem służb mundurowych oraz wyrazem patriotyzmu. Życzył również by studenci, którzy uczestniczyli obecnie w tej akcji, w przyszłości podjęli pracę w formacjach mundurowych, w tym w Służbie Więziennej.Należy podkreślić, iż oddanie krwi przez studentów bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i pracowników INSiB UPH było symbolicznym zakończeniem ogólnopolskiej akcji, prowadzonej od 21 stycznia.