• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Uwaga studenci studiów stacjonarnych

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.  Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na przedmioty, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu, ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów, nie jest związany ze studiowanym kierunkiem.

Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 23 lutego 2020 r.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system usosweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „żetonowe”.

Nowa publikacja w INoB

Sztuka przetrwania

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową pozycją wydawniczą, "Sztuka przetrwania. Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX-XXI wieku", której współredaktorem jest pracownik naszego Instytutu, Pani dr Maryla Fałdowska.

Regionalne eliminacje Olimpiady

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 

17

Dnia 25 stycznia w naszym Instytucie odbyły się eliminacje mazowieckie LXI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Rozpoczęte zostały uroczyście przez Prorektor dr hab. Annę Charutę, profesor uczelni oraz Prezydenta Siedlec Andrzeja Sitnika. W eliminacjach uczestniczyło blisko 40 uczniów. Jak podkreślali uczestnicy udział w Olimpiadzie jest świetnym impulsem dla własnego rozwoju jak też ważnym elementem na ścieżce kariery. Dla nauczycieli uczestnictwo w Olimpiadzie ich uczniów stanowi istotny mechanizm w procesie dydaktycznym i stwarza możliwość promowania szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Publikacje 2019 gotowe

Serdecznie zapraszamy do lektury nowym publikacji, które powstały w naszym Instytucie. Więcej informacji na ich temat można odnaleźć w zakładce "Publikacje INoB".