• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Wykładowcy Instytutu odbyli staż na Białorusi

DSC 0118 

Wykładowcy Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, prof. UPH dr hab. Adam Bobryk i dr Cezary Kalita w dniach 21-27 maja przebywali na Białorusi gdzie odbyli staż naukowo-metodyczny w Katedrze Dyscyplin Społeczno-Humanistycznych i Prawnych na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym Homelskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. P. O. Suchowo. Zgodnie z przygotowanym planem zajęć zostali zapoznani z programami nauczania i metodami dydaktycznymi oraz badaniami prowadzonymi w ramach Katedry. Wzięli udział w konsultacjach z zakresu przedmiotów „Filozofia”, „Socjologia zarządzania” i „Socjologia ekonomii”. Byli również obserwatorami na egzaminach magistrantów z przedmiotu „Filozofia i metodologia nauki”. Uczestniczyli w metodycznym seminarium, gdzie omawiane były rezultaty badań, związanych z wdrażaniem dyscypliny „Język białoruski” do systemu oświatowego. Wygłosili wykłady poświęcone współczesnym nurtom edukacyjnym w kontekście Procesu bolońskiego.

Zmiana organizacji zajęć

 

Uwaga !!!

W związku z przyjazdem profesor wizytującej Inny Stecenko w dniach 23.05 – 02.06 br.  zmienia się rozkład zajęć dla poszczególnych roczników:
Studia I stopnia:
 
Studia II stopnia:
 
Studia III stopnia:

Obóz studencki w ramach projektu naukowego

18557384 1912043145732051 3589377969863836384 n

W dniach 15-19 maja 2017r., w ramach realizacji projektu "Podnoszenie kompetencji studentów kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo Narodowe" odbył się w Serpelicach obóz, podczas którego studenci mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności praktycznych. Przeprowadzone zajęcia dotyczyły m.in. terenoznawstwa, pierwszej pomocy przedmedycznej czy ceremoniału wojskowego. Uczestnicy mieli także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na parku linowym. Kazdy dzień rozpoczynał się poranną zaprawą, podczas której uczestnicy szlifowali swoją teżyznę fiuzyczną. Podczas wieczornych ognisk śpiewano pieśni patriotyczne i opowiadano o chlubnych tradycjach wojskowych narodu polskiego. W ten sposób, łącząc przyjemne z pożytecznym poszarzaliśmy kompetencje studentów Naszego Instytutu.

VI Warsztaty Metodologiczne

 warsztaty bezpieczenstwo 01

Po raz szósty w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyły się Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności. Wydarzenie to miało miejsce w dniach 20-21. kwietnia 2017 roku.  Honorowym Patronatem Warsztaty objęli: JM Rektor UPH w Siedlcach Pani Profesor Tamara Zacharuk oraz Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski. Przedsięwzięcie zorganizowane było przez: Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wojskową Akademię Techniczną, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach, Akademię Pomorską w Słupsku, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Obronności i Stowarzyszenie „Salutaris”.