INSTITUTE OF SECURITY STUDIES

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych i Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki UPH
oraz Centrum Szkolenia Żandarmerii w Mińsku Mazowieckim, Komenda Miejska Policji w Siedlcach i Zakład Karny w Siedlcach

ZAPRASZAJĄ do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:
ROLA POLITYKI KRYMINALNEJ W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA, która odbędzie się w dniu 30 maja 2023 roku.

 

Zaproszenie pdf

Karta zgłoszenia doc

Karta zgłoszenia pdf

Wymogi edytorskie pdf

Schemat rozdziału doc

ORGANIZATORZY:

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego

oraz WSPÓŁORGANIZATORZY:

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość-Dialog-Bezpieczeństwo”, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku, Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Siedlcach

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ do udziału
w Konferencji Naukowej: XI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE

na temat Bezpieczeństwo podmiotów w późnej nowoczesności, które odbędą się  w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku hybrydowo: stacjonarnie w UPH w Siedlcach w zabytkowym Pałacu Ogińskich, ul. Konarskiego 2 oraz zdalnie z wykorzystaniem narzędzia Google Meet.

 

Zaproszenie pdf

Karta zgłoszenia 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska)
Institute of Security Studies Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce (Poland)

oraz/and

Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze (Łotwa)

Baltic International Academy in Riga (Latvia)

We współpracy z: / in cooperation with:
Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina , Charków (Ukraina), V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv (Ukraine)
Charkowski Pedagogiczny Uniwersytet Narodowy im. H. Skoworody , Charków (Ukraina), H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv (Ukraine)
Bałtycki Koledż Obrony, Tartu (Estonia), Baltic Defence College, Tartu (Estonia)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Polska), Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Gdynia (Poland)
Uniwersytet im. Witolda Wielkiego, Kowno, (Litwa), Vytautas Magnus University, Kaunas, (Lithuania)
Uniwersytet im. Mateja Bela w Banskiej Bystrzycy (Słowacja), Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia)
Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa (Czechy), University of Ostrava, Ostrava (Czech Republic)
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski (Polska), Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw (Poland)

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji
Invites you to participate in the international conference

BEZPIECZEŃSTWO EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW POLITYCZNYCH
17 stycznia 2023 roku o godzinie 11.00 (czas warszawski)
Sala 1.5 ul. Żytnia

SECURITY OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE CONTEXT OF MODERN GEOPOLITICAL PROBLEMS
January 17, 2023, 11.00 (Warsaw Time)

 

Program pdf

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Instytut Nauk Społecznych Akademii Katolickiej w Warszawie oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach z cyklu „Prawa człowieka podstawą demokratycznego państwa prawnego” na temat: Instytucjonalne aspekty ochrony praw człowieka i obywatela.