INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe adresowane są do maturzystów, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa narodowego.  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych wykorzystywanych w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz  innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.


Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

ul. Żytnia 39; 08-110 Siedlce


Czas trwania studiów

3 lata (uzyskany tytuł  - licencjat)


Oferowane specjalności

  • Bezpieczeństwo europejskie
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Zarządzanie kryzysowe w administracji
  • Służby policyjne


Opis specjalności


Bezpieczeństwo europejskie
 – absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w międzynarodowych i krajowych instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Posiada wiedzę z zakresu: najnowszej historii Europy, polityki bezpieczeństwa i zagranicznej UE, NATO, uwarunkowań bezpieczeństwa europejskiego, bezpieczeństwa ekonomicznego, systemów bezpieczeństwa wybranych państw, polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.


Bezpieczeństwo państwa
 – absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych, strażach i inspekcjach. Zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa politycznego współczesnego świata, systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego, prawnych podstaw systemu bezpieczeństwa RP, systemu obrony, stanów nadzwyczajnych w państwie, gier decyzyjnych, sił zbrojnych w systemach politycznych państw NATO.


Zarządzanie kryzysowe w administracji
 – absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w publicznych instytucjach zajmujących się reagowaniem na sytuacje kryzysowe. Posiada wiedzę z zakresu: teorii organizacji i zarządzania z elementami logistyki; polityki bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa publicznego; zarządzania kryzysowego w sytuacjach militarnych i pozamilitarnych.


Służby policyjne
 – absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, prawa karnego, kryminalistyki, ochrony osób i mienia, a także zwalczania przestępczości i terroryzmu.  Ponadto dzięki współpracy z Komendą Główną Policji absolwenci tej specjalności będą zwolnieni z teoretycznego komponentu szkolenia podstawowego, w trakcie procedury rekrutacyjnej do służby w Policji.