INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do  absolwentów studiów I stopnia kierunków humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz wyższych szkół oficerskich, chcących zdobyć lub pogłębić posiadaną wiedzę dotyczącą szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego.


Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

ul. Żytnia 39; 08-110 Siedlce


Czas trwania studiów

3 lata (uzyskany tytuł  - licencjat)


Oferowane specjalności

  • służby bezpieczeństwa wewnętrznego
  • bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni

Opis specjalności


Służby bezpieczeństwa wewnętrznego
 - absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych  i jednostkach samorządu terytorialnego, których zadania koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiada wiedzę zakresu: zabezpieczenia imprez masowych, ochrony mienia, współpracy służb, inspekcji i straży, ochrony porządku konstytucyjnego oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.


B
ezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni - absolwent specjalności est przygotowany do podjęcia pracy w wybranych służbach, inspekcjach oraz strażach oraz jednostkach administracji publicznej. Zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, prawnych aspektów ochrony informacji, bezpieczeństwa obiegu dokumentów oraz bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych.