INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z 18 Dywizją Zmechanizowaną im. T. Buka w Siedlcach mają zaszczyt zaprosić na

Ogólnopolską Konferencję Naukową
na temat: Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Celem Konferencji jest dyskusja nad szerokim spektrum czynników warunkujących proces zapewniania bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski. Pod uwagę wzięte zostaną zarówno uwarunkowania polityczno-militarne, jak również społeczne, gospodarcze, kulturowe i ekologiczne. Taki zakres multidyscyplinarnej debaty pozwoli zobrazować w sposób pełny i wyczerpujący tę jakże ważną strategicznie kwestię bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

Konferencja odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku
w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ul. Żytnia 39

 

Zaproszenie pdf

Karta zgloszenia doc

Karta zgłoszenia pdf

 

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu ,,Bezpieczeństwo informacyjne” nt. Cyberprzestrzeń i ochrona informacji jako pole zmagań o bezpieczeństwo informacyjne

 

Program konferencji pdf

Informacja na temat konferencji pdf

Dokument BBN pdf

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskich Warsztatach Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie na temat: "Badania, dydaktyka i praktyka zapewniania bezpieczeństwa różnym podmiotom w perspektywie transdyscyplinarnej".

Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 roku w formie zdalnej z użyciem narzędzie Google Meet. 

 

Więcej informacji na teamt konferencji można znaleźć w dokeumentach umieszczonych poniżej.

 

Zaproszenie.pdf

Karta zgłoszenia.doc

Karta zgłoszenia.doc (dokument dostępny cyfrowo)

Karta zgłoszenia (dokument dostępny cyfrowo).doc

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie,

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo – Kosmicznego

oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach.

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową p.t.:

Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie w okresie pandemii COVID-19. Kompetencje personelu zarządzającego w lotnictwie na różnych poziomach kierowania.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 marca 2022r. w godzinach 10.00 - 13.00 na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa.
 

Tematem przewodnim konferencji jest zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie w okresie pandemii Covid C-19 w aspekcie prawnym oraz oczekiwane kompetencje personelu kierowniczego na różnych poziomach zarzadzania w lotnictwie.

Zasadniczym celem Konferencji jest nawiązanie współpracy środowisk reprezentujących wszystkie dziedziny lotnictwa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa w lotnictwie w kontekście przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii COVID 19 w aspekcie uregulowań prawnych oraz pożądanych kwalifikacji, umiejętności i postaw personelu kierowniczego jak również nawiązanie trwałej współpracy skutkującej wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo w linku umieszczonym poniżej:

https://szanse-lotnictwa.lazarski.pl/