INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z 18 Dywizją Zmechanizowaną im. T. Buka w Siedlcach mają zaszczyt zaprosić na

Ogólnopolską Konferencję Naukową
na temat: Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Celem Konferencji jest dyskusja nad szerokim spektrum czynników warunkujących proces zapewniania bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski. Pod uwagę wzięte zostaną zarówno uwarunkowania polityczno-militarne, jak również społeczne, gospodarcze, kulturowe i ekologiczne. Taki zakres multidyscyplinarnej debaty pozwoli zobrazować w sposób pełny i wyczerpujący tę jakże ważną strategicznie kwestię bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

Konferencja odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku
w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ul. Żytnia 39

 

Zaproszenie pdf

Karta zgloszenia doc

Karta zgłoszenia pdf