INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska)
Institute of Security Studies Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce (Poland)

oraz/and

Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze (Łotwa)

Baltic International Academy in Riga (Latvia)

We współpracy z: / in cooperation with:
Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina , Charków (Ukraina), V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv (Ukraine)
Charkowski Pedagogiczny Uniwersytet Narodowy im. H. Skoworody , Charków (Ukraina), H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv (Ukraine)
Bałtycki Koledż Obrony, Tartu (Estonia), Baltic Defence College, Tartu (Estonia)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Polska), Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Gdynia (Poland)
Uniwersytet im. Witolda Wielkiego, Kowno, (Litwa), Vytautas Magnus University, Kaunas, (Lithuania)
Uniwersytet im. Mateja Bela w Banskiej Bystrzycy (Słowacja), Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia)
Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa (Czechy), University of Ostrava, Ostrava (Czech Republic)
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski (Polska), Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw (Poland)

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji
Invites you to participate in the international conference

BEZPIECZEŃSTWO EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW POLITYCZNYCH
17 stycznia 2023 roku o godzinie 11.00 (czas warszawski)
Sala 1.5 ul. Żytnia

SECURITY OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE CONTEXT OF MODERN GEOPOLITICAL PROBLEMS
January 17, 2023, 11.00 (Warsaw Time)

 

Program pdf