INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ORGANIZATORZY:

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego

oraz WSPÓŁORGANIZATORZY:

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość-Dialog-Bezpieczeństwo”, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku, Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Siedlcach

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ do udziału
w Konferencji Naukowej: XI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE

na temat Bezpieczeństwo podmiotów w późnej nowoczesności, które odbędą się  w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku hybrydowo: stacjonarnie w UPH w Siedlcach w zabytkowym Pałacu Ogińskich, ul. Konarskiego 2 oraz zdalnie z wykorzystaniem narzędzia Google Meet.

 

Zaproszenie pdf

Karta zgłoszenia 

Program pdf