INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 

 Sztuka przetrwania

Z. Chyra-Rolicz, M. Fałdowska, Sztuka przetrwania. Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX-XXi wieku, Siedlce 2019. Spis treści.

 Od bezpieczenstwa

E. Cieślak, H. Wyrębek, Od bezpieczeństwa jednostki do bezpieczeństwa międzynarodowego, Siedlce 2019. Spis treści.

 Ochrona i Obrona

M. Kubiak, P. Szmitkowski (red.), Ochrona i obrona ludności cywilnej w Polsce, Siedlce 2019. Spis treści.

 Zabezpieczenie logistyczne

P. Szmitkowski, Zabezpieczenie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Siedlce 2019. Spis treści.

 Polska Rosja 2019

R. Korneć (red.), Polska - Rosja. W obliczu regionalnych wyzwań. Siedlce 2019. Spis treści.

 Bezpieczenstwo Polski

S. Jaczyński, M. Kubiak. (red.), Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku, Siedlce - Warszawa 2019. Spis treści.

 Za kulisami

S. Jarmoszko, Za kulisami przetrwania. Diachroniczna perspektywa antropologii bezpieczeństwa, Tom. I. Konteksty teoriometodologiczne - Biologiczne dziedzictwo - Pradzieje, Siedlce 2019. Spis treści.

Miedzynarodowy wymiar

R. Białoskórski, R. Puzikow, J. Zieliński, Międzynarodowy wymiar bezpieczeńsytwa w XXI wieku, Siedlce 2019. Spis treści.

Bezpieczestwo narodowe zz

R. Wróblewski, Bezpieczeństwo narodowe. Zintegrowane i zrównoważone, Siedlce 2019. Spis treści.

Informacje Prawnie 

S. Topolewski (red.), Informacje prawnie chronione - wybrane zagadnienia, Siedlce 2019. Spis treści.

Teoria wojny

A. Czupryński, G. Stolarski (red.), Teoria wojny. Nowe i stare wyzwania, Siedlce-Warszawa 2019. Spis treści.

Wojna etyka kultura

C. Kalita, S. Topolewski (red.), Wojna, eytyka, kultura, Siedlce-Warszawa 2019. Spis treści.

 Sily zbrojne FR

M. Kaszuba, Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Warszawa-Siedlce 2019. Spis treści.

 Kolorowe rewolucje

M. Minkina, Kolorowe rewolucje w przestrzeni poradzieckiej. Geneza, istota, skutki, Warszawa - Siedlce 2018. Spis treści.

Panstwo islamskie

Marta Sara Stempień, Państwo islamskie. Nowe oblicze terroryzmu?, Warszawa - Siedlce 2018. Spis treści.

Bliski wschod 0001

M. Kaszuba, M. Stempień, Bliski Wschód ciągle w ogniu, Warszawa-Siedlce 2018. Spis treści.

 Metrologia

R. Białoskórski, P. Górny (red.) Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności, Siedlce 2018. Spis treści.

 Wspolczesne potrzeby

J. Kunikowski, A. Araucz-Boruc, G. Wierzbicki, Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa, Siedlce 2018. Spis treści.

Potega panstw

R. Białoskórski, Ł. Kiczma, M. Sułek, Potęga państw 2018. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny, Warszawa 2018. Spis treści. 

Wspolczesny swiat

M. Kaszuba, M. Stempień, M. Niedbała, Polska-Rosja. Współczesny świat. Zintegrowany czy zdezintegrowany?, Warszawa-Siedlce 2018. Spis treści.

W swiecie globalnych

D. Jarnicki, A. Piskorz, Polska-Rosja. W świecie globalnych przeobrażeń, Warszawa-Siedlce 2018. Spis treści.

 Kryzysy konflikty

M. Niedbała, M. Stempień (red.), Polska-Rosja. Kryzysy konflikty wyzwania. Warszawa-Siedlce 2018. Spis treści.

Zapewniania bezpieczenstwa

M. Fałdowska, J. Ważniewska (red.), Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie funkcjonowania wspólnot lokalnych, Siedlce 2018. Spis treści.

Teoretyczne i formalne aspkty

A. Filipek, D. Krzewniak (red.), Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. Teoretyczne i formalne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, Siedlce 2018. Spis treści.

 Wspolczesne wyzwania i zagrozenia

M. Kubiak, S. Topolewski (red.), Współczesne wyzwania i zagrożenia wobec ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, Siedlce 2018. Spis treści.

Oblicza wojen

M. Kubiak, R. Wróblewski (red.), Oblicza współczesnych wojen, Warszawa 2018. Spis treści.

Bezpieczenstwo militarne polski III

M. Fałdowska, W. Nowak, R. Tarasiuk, Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945. Aspekty wojskowe, Tom III. Siedlce 2018. Spis treści.

 Bezpieczenstwo militarne polski II

S. Jaczyński, W. Nowak, R. Roguski (red.), Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945. Aspekty geopolityczne i społeczne, Tom II. Siedlce 2018. Spis treści.

 Bezpieczenstwo militarne polski I

M. Fałdowska, S. Jaczyński, R. Tarasiuk (red.), Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945, Aspekty koncepcyjno-doktrynalne, prawne i organizacyjne, Tom I. Siedlce 2018. Spis treści.

Zasoby

Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2017. Spis treści.

 Geostrategic position

R. Białoskórski, The geostrategic position of the Russian Federation, Siedlce 2018. Spis treści.

W poszukiwaniu relacji 

J. Ważniewska (red.), Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. W poszukiwaniu relacji między bezpieczeństwem i obronnością. Siedlce 2017. Spis treści.

Ochrona ludnosci

P. Szmitkowski, Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie administracji publicznej, Siedlce 2017. Spis treści.

Aktualne wyzwania 0001

P. Szmitkowski (red.), Aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa w percepcji młodego pokolenia, Siedlce 2017. Spis treści.

Bezpieczenstwo spoleczne

S. Jarmoszko, W. Barszczewski, Bezpieczeństwo społeczne w sytuacjach krytycznych, Siedlce 2017. Spis treści.

Bezpieczenstwo niepelnosprawni

D. Krzewniak, Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością, Siedlce 2017. Spis treści.

 Polska Rosja

N. Frołowa, M. Kubiak, J. Zieliński (red.), Polska-Rosja. Dwa punkty widzenia na współczesny świat, Warszawa-Moskwa 2018. Spis treści.

O terroryzmie 

A. Indraszczyk, M. Lipińska-Rzeszutek (red.), O terroryzmie jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2017. Spis treści.

Wprowadzenie

R. Wróblewski, Wprowadazenie do nauk o bezpieczeństwie, UPH, Siedlce 2017. Spis treści.

 Rosja zachod

M. Minkina, Rosja-Zachód. Walka o wpływy, Warszawa 2017. Spis treści.

 W uscisku Moskwy

M. Kaszuba, W uścisku Moskwy. Obszar poradziecki, Warszawa 2017. Spis treści.

Wojenko

Z. Chyra-Rolicz, M. Fałdowska (red.), Wojenko, wojenko, cóżeś Ty za Pani..., Siedlce 2017. Spis treści.

 Ziemia i kosmos 0002

M. Cieślarczyk, M. Fałdowska, A. Filipek (red.), Ziemia i kosmos w perspektywie bezpieczeństwa. Wyzwania szanse i zagrożenia, siedlce 2017. Spis treści.

Perspektywa ekologiczna
M. Kubiak, M. Tołwiński (red.), Bezpieczeństwo w perspektywie ekologicznej, Waszawa-Siedlce 2017. Spis treści.

Bezpieczenstwo ekologiczne

M. Kubiak, M. Lipińska-Rzeszutek (red.), Współczesne bezpieczeństwo eklogiczne, Warszawa-Siedlce 2017. Spis treści.

 Ochrona informacji niejawnych w silach zbrojnych

S. Topolewski, Ochrona informacji niejawnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitekj Polskiej, Siedlce 2017. Spis treści.

Polska Rosja wektory

R. Białoskórski, B. Gałek, (red.), Polska-Rosja. Wektory współpracy, Siedlce 2017, Spis treści.

Jednosc i roznorodnosc

M. Fałdowska, A. Filipek, J. Ważniewska (red.) Jedność i różnorodność w naukach o bezpieczeństwie i obronności, Siedlce 2017. Spis treści.

 Administracja publiczna w ZK 0001

J. Kisielnicki, T. Płusa, S. J. Rysz, J. Rajchel, K. Rajchel, Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce, Rzeszów 2017. Spis treści.

Potega

R. Białoskórski, R. Kobryński, M. Sułek, Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian, Warszawa 2017. Spis treści.

Kultura bezpieczenstwa 2016

Kultura bezpieczeństwa 6/2016, Siedlce 2016. Spis treści.

 Bezpieczestwo informacyjne

M. Kubiak, S. Topolewski, Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, Siedlce 2016. Spis treści.

 

Informacyjne uwarunkowania

M. Kubiak, R. Białoskórski (red.), Informacyjne uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa, Siedlce-Warszawa 2016. Spis treści.

Nauki spoleczne

S. Jarmoszko, C. Kalita, J. Maciejewski, Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia, Siedlce 2016. Spis treści.

The use of force 0001
S. Topolewski, P. Żarkowski, The use of force in international missions, Siedlce 2016. Spis treści.
Technologie myslenia
S. Jarmoszko, Technologie myślenia strategicznego, Siedlce 2016. Spis treści.

FSB 0001

M. Minkina, FSB. Gwardia Kremla, Warszawa 2016. Spis treści.

Imperialna

M. Kaszuba, M. Minkina, Imperialna gra Rosji, Siedlce 2016. Spis treści.

 Drygiel

M. Drygiel-Bielińska, Unia Europejska w procesie budowania pokoju w regionie bałkanów zachodznich. Problemy adaptacji, Warszawa 2016. Spis treści.

Psychospoleczne

A. Filipek, Psychospołeczne i prakseologiczne aspekty jakości funkcjonowania systemnu zarządzania kryzysowego, Siedlce 2016. Spis treści.

Zaglada

M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów więzionych w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie, Szczytno 2016. Spis treści.

Utopia

E. Zgolińska (red.) Utopia obecna/nieobecna, Siedlce 2016. Spis treści.

Ochrona informacji

S. Topolewski (red.), Ochrona informacji niejawnych w XXI wieku. Siedlce 2016. Spis treści.

Determinanty 0001

R. Wróblewski, H. Wyrębek (red.), Determinanty bezpieczeństwa militarnego. Siedlce 2016. Spis treści.

Wplyw ochrony

S. Topolewski, P. Żarkowski, Wpływ ochrony informacji niejawnych i danych osobowych na bezpieczeństwo państwa, Siedlce 2016. Spis treści.

Jubileusz3

M. Fałdowska, A. W. Świderski, G. Wierzbicki, Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania, tom. III, Siedlce 2016. Spis treści.

 Jubileusz2

M. Minkina, A. Filipek, J. Ważniewska (red.), Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania, tom. II, Siedlce 2016. Spis treści.


Jubileusz1

S. Jaczyński. J. Kunikowski (red.) Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania. tom I, Siedlce 2016. Spis treści.

Ochrona

R. Kalinowski, P. Szmitkowski, S. Zakrzewska (red.), Ochrona ludności w wymiarze wieloaspektowym, Siedlce 2015. Spis treści.

Bezpieczenstwo Bialoskorski

R. Białoskórski, T. Compa, W. Michalak, Bezpieczeństwo międzynarodowe w świetle działań interwencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Dęblin 2015, Spis treści.

Kultura bezpieczenstwa12

Kultura bezpieczeństwa, 3-4/2015. Siedlce 2015. Spis treści.

Christianitas 

Ł. Święcicki, A. Wielomski (red.), Od Christiantas do Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy, Warszawa 2015. Spis treści.

 Wspolczesne wyzwania

 W. Fehler, Z. Kubacki SJ, I. Dziubek, M. Minkina (red.), Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia. Siedlce 2015. Spis treści.

 Elementy teorii i praktyki 2015

A. Filipek (red.), "Odkrywanie znaczeń w naukach o bezpieczeństwie", Siedlce 2015. Spis treści.

Bezpieczenstwo2015

M. Fałdowska, A. Wielomski (red.), "Bezpieczeństwo we współczesnej myśli politycznej", Radzymin 2015. Spis treści.

Polska Rosja1

M. Minkina, M. Kaszuba (red.), Polska - Rosja. Perspektywa s ąsiedzka, Siedlce 2015. Spis treści.

 Antropologia bezp Kopiowanie

S. Jarmoszko, Antropologia bezpieczeństwa. Kontury naukowej tożsamości, Siedlce 2015. Spis treści.

MediacjaM. Jurgielewicz, A. Dana, Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów prawnych, Warszawa 2015. Spis treści.

 Oblicza informacji

M. Kubiak, S. Topolewski (red.), Oblicza informacji niejawnych, Siedlce 2015. Spis treści.

Konceputalizacja

S. Jarmoszko, Ścieżki konceptualizacji strategii bezpieczeństwa, Siedlce 2015. Spis treści.


Podstep

M. Minkina, B. Gałek, Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie, Warszawa 2015. Spis treści.

Fehler2

W. Fehler i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe wczoraj-dziś-jutro, Warszawa 2015. Spis treści.

 Fehler1

W. Fehler, K. P. Marczuk (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2015. Spis treści.

Militarne dziedzictwo

S. Jarmoszko, Militarne dziedzictwo a współczesne implikacje strategii, Toruń 2015. Spis treści.

 Wspolczesny wymiar

S. Topolewski, P. Żarkowski, Współczesny wymiar bezpieczeństwa narodowego (wybrane zagadnienia), Siedlce 2015. Spis treści.

Kultura bezpieczenstwa11

Kultura bezpieczeńśtwa, nr 1-2/2014, Siedlce 2014. Spis treści.

2a

Beata Gałek, "Starobielsk. Obóz jeniecki NKWD wrzesień 1939-maj 1940", Warszawa 2014. Spis treści.

 3a

Stanisław Topolewski, Paweł Żarkowski (red.), "Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych. Wymiar teoretyczny i praktyczny", Siedlce 2014. Spis treści.

 Kultura bezpieczenstwa

A. Filipek, B. Gałek (red.), "Współczesne bezpieczeństwo kulturowe i kultura bezpieczeństwa", Siedlce 2014. Spis treści.

 4

Mirosław Minkina, "Sztuka wywiadu w państwie współczesnym”, Warszawa 2014. Spis treści.

 Ruch ludowy

A. Indraszczyk, "Polski ruch ludowy wobec integracji europejskiej", Siedlce 2014. Spis treści.

 Informacje niejawne

St. Topolewski, P. Żarkowski (red.), "Informacje nejawne i dane osobowe w systemie bezpieczeństwa państwa", Siedlce 2014. Spis treści.

Secretum

Secretum, nr 1/2014. Rada naukowa. Spis treści.

Elementy teorii i praktyki

Andrzej W. Świderski (red.), "Psychospołeczne i organizacyjne aspekty zarządzania kryzysowego", Siedlce 2014. Spis treści.

 

 Elementy

Agnieszka Filipek (red.), "Bezpieczeństwo i kultura bezpieczeństwa w teorii, w badaniach naukowych i w praktyce", Siedlce 2014. Spis treści.

Wybrane

Paweł Szmitkowski (red.), "Wybrane aspkety współczesnego bezpieczeństwa i jego zagrożeń", Siedlce 2014. Spis treści.

Bezpieczenstwo kulturowe

Paweł Żarkowski, Stanisław Topolewski (red.), Współczesne bezpieczeństwo kulturowe, Siedlce 2014. Spis treści.

 5

Paweł Bała (red.), "Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej", Warszawa 2014. Spis treści.

 

 Historia spoeczna

Historia społeczna - kultura - spółdzielczość. Studia i szkice dedykowane prof. dr hab. Zofii Chyrze - Rolicz. Siedlce 2014. Spis treści.

Wspolnymi silami

Zofia Chyra-Rolicz, Wspólnymi siłami. Związek ruchu emancypacji kobiet ze spółdzielczością na ziemiach polskich pred rokiem 1939, Warszawa 2013. Spis treści.

Doctrina

Doctrina. Studia społeczno-polityczne. Nr 10/2013. Spis treści.

 Piekno

 Ewa J. Zgolińska (red.), "Piękno obecne/nieobecne", Siedlce 2013. Spis treści.

4a

Paweł Żarkowski, "Prawo humanitarne a konflikt zbrojny. Wybrane aspkety ochrony osób i dóbr kultury", Siedlce 2013. Spis treści.

 17

 Arkadiusz Indraszczyk (red.), "Oblicza ruchów chłopskich i agrarnych", Warszawa 2013. Spis treści.

 3

Ryszard Wróblewski, "Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym", Siedlce 2013. Spis treści.

 18

Adam Bobryk, "Społeczne znaczenie funkcjonowania polskich ugrupowań politycznych w Republice Litewskiej 1989-2013", Siedlce 2013. Spis treści.

 11

Adam Wielomski, "Białoruś, co się tam dzieje? Sytuacja polityczna na przełomie XX i XXi wieku", Warszawa 2013. Spis treści.

 8

Mariusz Kubiak, Stanisław Topolewski (red.), "Ochrona informacji niejawnych. Teoria i praktyka", Siedlce 2013. Spis treści.

10

Adam Wielomski, ""Myśl polityczna reformacji i kontrreformacji. Tom I. Rewolucja protestancka", Radzymin 2013. Spis treści.

 

14

Maryla Fałdowska, "Obóz polskich jeńców wojennych w Kozielsku (wrzesień 1939-maja 1940)", Siedlce 2013. Spis treści.

 

 

13

Marian Cieślarczyk, Agnieszka Filipek, Andrzej W. Świderski, Joanna Ważniewska (red.), "Różne rodzaje promieniowania jako wyzwanie, szansa i zagrożenie dla bezpieczeństwa człowieka", Siedlce 2013. Spis treści.

 

 16

Marian Cieślarczyk, Agnieszka Filipek, Andrzej W. Świderski, Joanna Ważniewska (red.), "Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa", Siedlce 2013. Spis treści.

 6

Edward Jarmoch, Izabela Aldona Trzpil (red.), "Bezpieczeństwo człowieka a religia", Siedlce 2013. Spis treści.

 

7

Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Izabela Aldona Trzpil (red.), "Bezpieczeństwo człowieka a solidarność", Siedlce 2013. Spis treści.

 

 1

Mariusz Kubiak, Paweł Żarkowski (red.), Współczesne bezpieczeństwo jednostkowe", Warszawa-Siedlce 2013. Spis treści.

 2

Mariusz Kubiak, Mirosław Minkina (red.), "Współczesne bezpieczeńswto społeczne", Warszawa-Siedlce 2013. Spis treści.

 

9

Adam Wielomski, "Prawica w XX wieku", Radzymin 2013. Spis treści.

 

 

 1a

Stanisław Jaczyński, "Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej", Warszawa 2012. Spis treści.

 15

Zofia Chyra-Rolicz, "Maria Konopnicka. Opowieść o niezykłej kobiecie", Siedlce 2012. Spis treści.

 


12

Doctrina. Studia społeczno-polityczne. Nr 9/2012. Spis treści.