Uwaga studenci studiów stacjonarnych

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.  Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na przedmioty, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu, ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów, nie jest związany ze studiowanym kierunkiem.

Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 23 lutego 2020 r.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system usosweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „żetonowe”.

Nowa publikacja w INoB

Sztuka przetrwania

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową pozycją wydawniczą, "Sztuka przetrwania. Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX-XXI wieku", której współredaktorem jest pracownik naszego Instytutu, Pani dr Maryla Fałdowska.

Publikacje 2019 gotowe

Serdecznie zapraszamy do lektury nowym publikacji, które powstały w naszym Instytucie. Więcej informacji na ich temat można odnaleźć w zakładce "Publikacje INoB".

Regionalne eliminacje Olimpiady

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 

17

Dnia 25 stycznia w naszym Instytucie odbyły się eliminacje mazowieckie LXI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Rozpoczęte zostały uroczyście przez Prorektor dr hab. Annę Charutę, profesor uczelni oraz Prezydenta Siedlec Andrzeja Sitnika. W eliminacjach uczestniczyło blisko 40 uczniów. Jak podkreślali uczestnicy udział w Olimpiadzie jest świetnym impulsem dla własnego rozwoju jak też ważnym elementem na ścieżce kariery. Dla nauczycieli uczestnictwo w Olimpiadzie ich uczniów stanowi istotny mechanizm w procesie dydaktycznym i stwarza możliwość promowania szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Konferencja Naukowa "Ochrona ludności w Polsce - tradycja i współczesność"

 

4

W dniu 21 listopada 2019r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez nasz Instytut. Nosiła ona tytuł "Ochrona ludności w Polsce - tradycja i współczesność". Jej celem było podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat stanu obecnego oraz potrzeb ewolucji systemu ochrony ludności, reprezentowanego głównie przez system zarządzania kryzysowego oraz obronę cywilną. Podczas obrad referujący podejmowali problematykę historii systemu ochrony ludności w Polsce, uwarunkowań jego funkcjonowania w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, struktury i zadań systemu zarządzania kryzysowego oraz Obrony Cywilnej, zasad jego współdziałania ze służbami, strażami i organizacjami pozarządowymi, a także potrzeb w zakresie jego ewolucji.