INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie zaprasza na wykład, który poprowadzi Pan Mirosław Kowalski - Biegły z listy prezesa SO w Warszawie, dla Warszawy Pragi, w Siedlcach, Ostrołęce oraz Olsztynie, ekspert w zakresie oceny technicznej w dziedzinie techniki motoryzacyjnej, ruchu drogowego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, w tym kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, pomiarów prędkości za pomocą radarowych, laserowych i innych metod, członek i wykładowca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego l, Maszyn i Urządzeń Autoconsultin.

Wykład odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. o godz. 11.45 w Auli 08.A.