INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Warsztaty metodologiczne 2023
W dniach 20-21 kwietnia 2023 roku odbyły się XI Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie na temat: Bezpieczeństwo podmiotów w późnej nowoczesności. Wydarzenie miało charakter hybrydowy – część stacjonarną zrealizowano w zabytkowym Pałacu Ogińskich – w siedzibie władz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, część zdalną – za pośrednictwem narzędzia Google Meet. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 80 osób, w tym przedstawiciele instytucji, pracownicy ośrodków naukowych z całej Polski, doktoranci oraz studenci.
Więcej informacji: https://www.uph.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/xi-ogolnopolskie-warsztaty-metodologiczno-dydaktyczne-w-naukach-o-bezpieczenstwie-na-temat-bezpieczenstwo-podmiotow-w-poznej-nowoczesnosci-2