INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Konferencja naukowa maj 2023W dniu 30 maja 2023 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „ Rola polityki kryminalnej w zapewnianiu bezpieczeństwa” zorganizowana przez Instytut Nauk
o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Do współorganizacji włączyły się następujące podmioty: Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckiem, Komenda Miejska Policji w Siedlcach, Zakład Karny w Siedlcach oraz Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki UPH w Siedlcach.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina. Dyrektor Instytutu Nauk
o Bezpieczeństwie dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni powitał współorganizatorów przedsięwzięcia, prelegentów oraz zaproszonych gości. Składając życzenia owocnej debaty przekazał głos moderatorom obrad plenarnych. Swoją obecnością zaszczycił nas prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Misiuk, który w swoim wystąpieniu wprowadzającym przedstawił przedmiot polityki kryminalnej w ujęciu prawno-historycznym, wprowadzając tym samym audytorium w atmosferę dalszych rozważań, kontynuowanych przez zaproszonych gości i prelegentów. Podnoszone podczas konferencji problemy dotyczyły aspektów prawnych, kryminologicznych, jak i bezpieczeństwa, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego.

Program konferencji pdf

 

DSC01217.jpg

DSC01180.jpg

DSC01319.jpg

DSC01371.jpg

DSC01399.jpg

DSC01452.jpg

DSC01467.jpg

DSC01541.jpg

DSC01577.jpg

DSC02066.jpg