INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kongres.jpgW dniach 15-17 maja 2023 roku odbył się XVI KONGRES OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH w Ryni, w którym uczestniczyli JM Rektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz dr hab. Stanisław Topolewski prof. uczelni - Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Kongres od 2005 roku stanowi ważne przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym,  skupiając teoretyków i praktyków, specjalizujących się w problematyce bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

W sesji pt. „Wyzwania dla edukacji nowoczesnego społeczeństwa cyfrowego w sferze bezpieczeństwa informacji”, którą moderował: prof. dr hab. inż. Marek Gzik  uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk - Rektor Politechniki Białostockiej w Białymstoku, prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski - Rektor Akademii Górnośląskiej w Katowicach oraz dr hab. Stanisław Topolewski - prof. uczelni Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.
W debacie ekspertów nt. „Bezpieczeństwo informacji – fundamentem bezpieczeństwa Polski”, którą moderował gen. Paweł Pruszyński wzięli udział: prof. dr hab. Mirosław Minkina,  prof. dr hab. Jan Klimek, dr Krzysztof Gawkowski, gen. Marek Dukaczewski, Krzysztof Pietraszkiewicz oraz  Piotr Niemczyk.
Podczas gali poświęconej Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  JM Rektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina został wyróżniony tytułem „Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych” i szablą oficerską. Kapituła Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego przyznała Pierścień Patrioty dr hab. Stanisławowi Topolewskiemu.
IMG_20230515_214138.jpg
IMG_20230515_213554201.jpg