INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Legia 2019

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach po raz trzeci przystępuje do programu edukacji wojskowej studentów Legia Akademicka. Program ten realizowany jest na podstawie zawartego w dniu 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej. Do projektu może przystąpić student który posiada obywatelstwo polskie. Program szkolenia zakłada 30 godzin szkolenia teoretycznego, realizowanego w Uczelni oraz szkolenie poligonowe w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w okresie letnim. Jest to niepowtarzalna możliwość przejścia przeszkolenia wojskowego i uzyskania stopnia podoficerskiego WP.

Chętni studenci mogą pobrać wnioski o dołączenie do programu w sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie pok. 2.40 lub w Zakładzie Obronności Państwa pok. 2.37 (ul. Żytnia 39) w terminie do 27.11. br.

W dniu 27.11. br. o godz. 9.30 w sali 08 B przy ul. Żytniej 39 odbędzie się spotkanie, na którym będziecie mogli Państwo zapytać o szczegóły. ZAPRASZAMY.

Wzór wniosku