INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Regionalne eliminacje Olimpiady

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 

17

Dnia 25 stycznia w naszym Instytucie odbyły się eliminacje mazowieckie LXI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Rozpoczęte zostały uroczyście przez Prorektor dr hab. Annę Charutę, profesor uczelni oraz Prezydenta Siedlec Andrzeja Sitnika. W eliminacjach uczestniczyło blisko 40 uczniów. Jak podkreślali uczestnicy udział w Olimpiadzie jest świetnym impulsem dla własnego rozwoju jak też ważnym elementem na ścieżce kariery. Dla nauczycieli uczestnictwo w Olimpiadzie ich uczniów stanowi istotny mechanizm w procesie dydaktycznym i stwarza możliwość promowania szczególnie uzdolnionej młodzieży.

W tym roku tematem przewodnim Olimpiady były „Wyzwania społeczne współczesnego świata”. Uczestnicy mieli podczas eliminacji możliwość nie tylko wykazania się dobrą wiedzą, ale również jej poszerzenia. Z wykładem nt. „Wyzwania społeczne związków zawodowych w Polsce” wystąpił gość specjalny Olimpiady, przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Najlepsze wyniki podczas eliminacji mazowieckich Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym uzyskali: Mikołaj Rochna z Ciechanowa, Mateusz Martynowski i Filip Barański z Radomia, Bartłomiej Nadany z Ostrowi Mazowieckiej, Bartłomiej Morgaś z Radomia i Jakub Dudzik z Garwolina. Będą reprezentowali oni Mazowsze na eliminacjach centralnych w Warszawie.

W skład Komitetu Okręgowego Olimpiady wchodzili: 

Przewodniczący - prof. nzw. dr hab. Włodzimierz Fehler, Zastępca – prof. nzw. dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, Sekretarz – dr Joanna Ważniewska, Pełnomocnik ds. PR – dr Paweł Szmitkowski, prof. nzw. dr hab. Adam Bobryk, prof. nzw. dr hab. Agnieszka Filipek, prof. nzw. dr hab. Mariusz Kubiak, prof. nzw. dr hab. Jacek Zieliński, dr Andrzej Dana, dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek, dr Renata Tarasiuk, dr Anna Czubaj.