INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uwaga studenci studiów stacjonarnych

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.  Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na przedmioty, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu, ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów, nie jest związany ze studiowanym kierunkiem.

Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 23 lutego 2020 r.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system usosweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „żetonowe”.