INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

III edycja programu Legia Akademicka

 

1

Na Wydziale Nauk Społecznych w naszym Instytucie rozpoczęto realizację III edycji programu Legii Akademickiej. W uroczystej inauguracji uczestniczyli zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego jak i wojska. Na to wydarzenie przybyli m.in. Rektor dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie dr hab. Mariusz Kubiak, profesor uczelni, Dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej gen dyw. dr Jarosław Gromadziński, Dowódca 34 Batalionu Piechoty Lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Dariusz Kozłowski, przedstawiciel  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach mjr Artur Węgrzyn. Wykład inauguracyjny nt „Przywództwo w nowoczesnej armii” wygłosił gen dyw. dr Jarosław Gromadziński. Podkreślił on również nie tylko dobre efekty, które przynosi szkolenie w ramach Legii dla obronności kraju, ale zwrócił także uwagę na owocną współpracę w tym zakresie z UPH.

Jak stwierdzali uczestnicy Legii Akademickiej dla nich to zarówno realizacja własnych pasji, przygoda, ale przede wszystkim szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Rektor UPH dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni, wysoko oceniła efekty, które przynosi szkolenie dla studentów. W tym roku do przeszkolenia w ramach Legii Akademickiej przystąpiło w UPH 135 studentów. Wśród nich są osoby nie tylko kształcące się w Siedlcach, ale również w Warszawie.

Legia Akademicka to pilotażowy program ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów. Został on uruchomiony z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. W UPH koordynatorem tego programu jest dr hab. Stanisław Topolewski, profesor uczelni z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

Materiał filmowy z tego wydarzenia dostępny jest tutaj.