INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szanowni uczestnicy projektu Legia Akademicka

 

Informuję, że 23 i 24. 04 zostaną przeprowadzone zajęcia on-line. Podział na grupy i rozkłady zajęć znajdują się na stronie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w zakładce Legia Akademicka. Natomiast  8.05 odbędzie się egzamin końcowy części teoretycznej.

Ponadto informuję, że zajęcia praktyczne w WOT zostaną zrealizowane w możliwym do przeprowadzenia terminie. Również po zakończeniu części teoretycznej tj. po 8.05.

 

Koordynator projektu

dr hab. Stanisław Topolewski prof. uczelni