INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szanowni Państwo, Służba Więzienna jest jednym z uczestników Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa "Nasza Krew – Nasza Ojczyzna" zorganizowanej przez Straż Graniczną by uczcić Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marka Suwińskiego zapraszamy do do włączenia się w tę akcję.

128519042 2204018456389133 7183954746367590752 o

Tegoroczna, dziewiąta edycja akcji honorowego dawstwa krwi „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” nabrała szczególnego znaczenia ze względu na trwającą pandemię Covid-19, która skutkuje mniejszą ilością dawców krwi. Taki stan to poważne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników.

Krew dla ratowania życia ludzkiego w ramach wspomnianej akcji oddawać można do dnia 20 grudnia 2020 roku w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Formińskiego 14 w Siedlcach podając w rejestracji hasło „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA" (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00).

Pamiętajcie Państwo, że dawcy krwi mogą czuć się bezpiecznie, gdyż wprowadzone zostały dodatkowe procedury zapewniające bezpieczną donację.