INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Mini-konferencja online na temat nauk o bezpieczeństwie (UW i UPH)

W ramach współpracy oraz budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie odbyła się w dniu 25.05.2021 z inicjatywy Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie UPH w Siedlcach i Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego mini-konferencja online. Tematem wiodącym było zagadnienie „Służby specjalne we współczesnym świecie”, w których problematykę wprowadzili prof. Mirosław Minkina i prof. Zbigniew Siemiątkowski. Dyskutowano na temat roli oraz modusu operandi funkcjonowania służb specjalnych, w związku ze zmienną rzeczywistości społeczno-politycznej, a także przemianą świata w wyniku globalnej sytuacji post-pandemicznej.

Prof. Stanisław Topolewski oraz prof. Andrzej Misiuk przedstawili – celem wzajemnego poznania – potencjały badawcze kierowanych przez siebie jednostek organizacyjnych, tj. Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie UPH oraz Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego UW. Podjęto inicjatywę tworzenia wspólnego pisma naukowe z obszaru nauk o bezpieczeństwie (do redakcji dołączy również ośrodek naukowy ze Słupska), którego główne założenia przedstawiły Panie prof. Malina Kaszuba i prof. Aleksandra Gasztold. Ponadto przyjęto wstępną deklarację o cyklicznej organizacji konferencji naukowej na temat służb specjalnych – rektor UPH prof. Mirosław Minkina zaprosił do Siedlec, jako potencjalnego miejsca jej pierwszej lokalizacji. Inicjatywa zyskała dużą aprobatę uczestników mini-konferencji.

Mini konferencja