INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniu 28 września odbyło się zebranie pracowników Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Kulminacyjnym jego punktem było pożegnanie trzech pracowników odchodzących na emeryturę, prof. dr hab. Jerzego Kunikowskiego, prof. dr hab. Ryszarda Wróblewskiego oraz dr Włodzimierza Nowaka, którzy przez wiele lat wspierali Nasz Instytut w badaniach naukowych oraz realizacji procesu dydaktycznego. 

Po zakończeniu zebrania Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina dokonał uroczystego otwarcia pracowni badań kryminalistycznych oraz strzelnicy, mieszczących się w budynku przy ul. Żytniej 39. Pracownia badań kryminalistycznych służyć będzie studentom kierunku Kryminologia, natomiast strzelnica przygotowana została w celu zapewnienia potrzeb dydaktycznych oraz badawczo-rozwojowych studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Prezentacji pracowni dokonał dr Maciej Tołwiński, zaś studenci z Koła naukowego Kryminologii przedstawili zebranym praktyczne możliwości wykorzystania zasobów i wyposażenia pracowni.

Funkcjonowanie i wyposażenie sal przyniesie wymierne korzyści zarówno w procesie realizacji procesu dydaktycznego, podnoszenia kompetencji studentów, jak również stanowić będzie nieocenione zaplecze badawcze dla pracowników Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.