INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Postać profesora Adama Bobryka oraz osoby wręczające nagrodę

11 października br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach rozdano nagrody Prezydenta Miasta Siedlce za osiągnięcia kulturalne za 2020 i 2021 rok. Za rok 2021, Wawrzynem Siedleckim został uhonorowany dr hab. Adam Bobryk, prof. uczelni z Wydziału Nauk Społecznych, pracownik naszego Instytutu.

Wawrzyny Siedleckie to nagrody Prezydenta Miasta Siedlce przyznawane za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury. O ich przyznaniu decyduje kapituła w skład, której wchodzą przedstawiciele samorządu siedleckiego i instytucji związanych z propagowaniem kultury w Siedlcach.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Fot. Janusz Mazurek