INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Obraz przedstawiający zielone kontynenty i symbole zarządzania środowiskowego

Szanowni Państwo miło nam poinformowac, że własnie rozpoczęła się rekrutacja na studia podylomowe "Zarządzanie środowiskowe", współfinansowane oraz objęte patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Są one skierowane do wszytskich osób, które chcą:
1. Zdobyć wiedzę w zakresie teoretycznych i prawnych podstaw ochrony środowiska w Polsce w kontekście wykonywania czynności administracyjnych w podmiotach administracji publicznej i w jednostkach gospodarczych.
2. Zdobyć specjalistyczną wiedzy i umiejętności z zakresu monitoringu zanieczyszczeń, gospodarki odpadami, ratownictwa chemicznego oraz adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.
3. Zdobyć umiejętności pozwalających na pełnienie roli edukatora w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami.
4. Zdobyć uprawnienia audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego.
Dowiedieć się więcej o studiach jak również zgłosić sie na nie można za pośrednictwem linku umieszczonego poniżej:

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_SPD_2021-2022/programme/PD-WNS-INB-ZS/?from=field:PD-WNS-INB-ZS

Serdecznie zapraszamy.