INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniu 18 stycznia w bucdnku Wydziału Nauk Społecznych odbyło się szkolenie z zakresu ochrony przed bronią masowego rażenia, przeprowadzone przez żołnierzy 18. Dywizji Zmechanizowanej im. T. Buka w Siedlcach. Zapoznali oni studentów ze sprzętem do pomiaru skażeń oraz indywidualnymi środkami ochrony przez skutkami użycia broni masowego rażenia. Przeprowadzili także szkolenie z podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


W trakcie szkolenia ratownik medyczny udzielił także pomocy podczas realnego zagrożenia, kiedy jedna ze studentek znajdujących się na wydziale doznała ataku epilepsji. Tym samym udowodnił on, że posiadanie tego typu umiejętności jest niezwykle potrzebne.

Serdecznie dziękujemy oddelegowanym do przeprowadzenia zajęć żołnierzom oraz żywimy nadzieję, że zdobyta wiedza praktyczna przyda się studentom kierunków realizowaych na naszym wydziale.