INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

profesor Zieliński

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 16 lutego br. nadał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji Panu dr. hab. Jackowi Zielińskiemu z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

Prof. Jacek Zieliński wszystkie stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki normatywnego regulowania pozycji ustrojowej struktur, odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo państwa; instytucjonalizacji narodowych systemów politycznych i systemów bezpieczeństwa państwa i pozamilitarnych uwarunkowań kształtowania systemów regionalnego bezpieczeństwa.

Serdecznie gratulujemy nominacji!