INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Amabsadorowie Karier UE

Trwa nabór do programu „Ambasadorowie Karier UE”, który będzie realizowany w roku akademickim 2022/2023.

Głównym celem programu jest promocja zatrudnienia w instytucjach europejskich. Aby móc zgłosić chęć udziału w programie „Ambasadorowie Karier UE” należy spełnić następujące warunki:


- posiadanie obywatelstwa polskiego (lub innego państwa członkowskiego UE);
- znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, najlepiej potwierdzoną odpowiednim dokumentem (certyfikatem) – znajomość języka należy określić wg Skali Rady Europy (A1-C2);
- przewidywany termin ukończenia studiów nie wcześniejszy niż w roku akademickim 2022/2023;
- doświadczenie w studenckiej współpracy europejskiej, działalności charytatywnej / studenckiej, itp.

W celu zgłoszenia aplikacji do udziału w programie Ambasadorowie Karier UE należy wysłać CV w języku polskim i angielskim (w formacie europass), zawierające następujące dane
🔹dane osobowe umożliwiające identyfikację studenta - ambasadora:
- imię, nazwisko, nazwisko rodowe,
- data urodzenia,
- płeć,
- adres e-mail,
- informacje o trwających studiach - należy podać nazwę uczelni w języku polskim i angielskim w każdej wersji językowej CV(PL/ANG), rok i rodzaj studiów, kierunek studiów, planowany rok zakończenia studiów,
- obywatelstwo,
- znajomość języków,
- dyplom/szkolenie: rok uzyskania dyplomu lub certyfikatu, tytuł naukowy, nazwa organu przyznającego dyplom/certyfikat,
- doświadczenie zawodowe (można w tym miejscu podać informacje m.in. dot. działalności społecznej, aktywności sportowej, hobby, podjętej pracy zarobkowej, staży, itp. i pełnionych w związku z tym funkcji, czy też wykonywanych obowiązków);
🔸informacje podane przez studenta - ambasadora w celu praktycznej organizacji przesłania materiałów:
- adres,
- kod pocztowy,
- miasto,
- kraj,
- numer telefonu;
🔹informacja-oświadczenie, iż student - ambasador w trakcie całego roku akademickiego 2022/2023 będzie przebywał na macierzystym uniwersytecie, tzn. np. nie planuje wziąć udziału w programie ERASMUS, czy też innych programach wymiany studenckiej;
🔸motywacja studenta - ambasadora do udziału w projekcie.

EPSO deklaruje udział swoich ekspertów w szkoleniu w Polsce dla wszystkich polskich Ambasadorów Karier, organizowanym przez polską administrację na jesieni w Warszawie.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2022 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.