INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

2022 03 31 eliminacje powiatowe OTWP 12

31 marca 2022 r. w budynku Wydziału  Nauk Społecznych UPH w Siedlcach odbyły się eliminacje powiatowe OTWP.

 Organizatorami eliminacji byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w SiedlcachKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach oraz Instytut Nauk o  Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Eliminacje odbywały się w budynku Wydziału Nauk Społecznych UPH w Siedlcach.

W turnieju na szczeblu powiatowym uczestniczyło 34 uczniów, pochodzących z kilkunastu szkół na terenie powiatu siedleckiego.


Jury w składzie: mł. bryg.  Paweł Wiewiórka – przewodniczący, st. sekc. Daria Lipińska – sekretarz oraz członkowie: st. kpt. Rozalia Remiszewska i mł. kpt. Daniel Czapski wyłoniło zwycięzców.


Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii zajęli:

W grupie I uczniów (szkoły podstawowe klasy I-IV)

  1. Wojciech Borkowski
  2. Piotr Dorosz
  3. Katarzyna Piątek

W grupie II uczniów (szkoły podstawowe klasy V-VIII)

  1. Alicja Ługowska
  2. Weronika Pilich
  3. Bartosz Borkowski

W grupie III uczniów (szkoły ponadpodstawowe)

  1. Marek Gałązka
  2. Franciszek Bulak
  3. Piotr Konieczny

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane m.in. przez Komendę Miejską PSP w Siedlcach, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach, Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Urząd Miejski w Siedlcach, Nadleśnictwo Siedlce, Gminę Kotuń, Gminę Wodynie, Gminę Siedlce oraz firmie Real SA Siedlce.

Nagrody wręczyli: Dh Wojciech Grzegorczyk – Prezes ZOP ZOSP RP w Siedlcach, dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni – dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPH, dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni – dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie  UPH, Jerzy Osiak – Nadleśniczy i Andrzej Rymuza – sekretarz Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami mieli również okazję zapoznać się z ofertą dydaktyczna oraz bazą lokalową Wydziału. Zwiedzili także strzelnicę elektroniczną Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

Zwycięzcy pierwszych miejsc w każdej kategorii będą reprezentować powiat siedlecki w Eliminacjach Wojewódzkich OTWP, które odbędą się 14 maja w Płońsku.


Fotogaleria: https://www.uph.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/eliminacje-powiatowe-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-mlodziez-zapobiega-pozarom-na-uniwersytecie-przyrodniczo-humanistycznym-w-siedlcach