INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 12 maja 2022 roku odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z cyklu „Bezpieczeństwo informacyjne” na temat: „Cyberprzestrzeń i ochrona informacji jako pole zmagań o bezpieczeństwo informacyjne”. Współorganizatorami Konferencji są: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydział Nauk Społecznych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, Instytut Nauk Społecznych Akademii Katolickiej w Warszawie, Instytut Analizy Ryzyka, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie, Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie.

Więcej infrmacji: https://inob.uph.edu.pl/nauka/konferencje-naukowe/889-vii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-cyklu-bezpieczenstwo-informacyjne