INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Konferencja maj 2022

W dniu 12 maja 2022 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo informacyjne” na temat: „Cyberprzestrzeń i ochrona informacji jako pole zmagań o bezpieczeństwo informacyjne”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Do współorganizacji włączyło się jedenaście podmiotów: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydział Nauk Społecznych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, Instytut Nauk Społecznych Akademii Katolickiej w Warszawie, Instytut Analizy Ryzyka, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie, Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie. Konferencję patronatem honorowym objął Pan Paweł Soloch – Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Patronat medialny sprawowały zaś następujące czasopisma naukowe: „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne” oraz ,,Security Review”.


Otwarcia konferencji dokonała dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni – Dziekan Wydziału nauk Społecznych UPH w Siedlcach. Głos zabrała także mgr Beata Czekaj-Wiśniewska – Zastępca Dyrektora CBW ds. Ochrony i Promocji Zbiorów. Powitała uczestników konferencji w murach CBW, odczytała list od dr. Jana Tarczyńskiego – Dyrektora CBW i życzyła owocnych obrad. Dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni – Przewodniczący Komitetu naukowego, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych UPH w Siedlcach – dokonał natomiast przywitania zarówno osób funkcyjnych, przybyłych na obrady z różnych podmiotów naukowych, badawczych, samorządowych, jak też prelegentów oraz słuchaczy.
Łącznie referaty wygłosiło 31 prelegentów reprezentujących 16 uczelni wyższych oraz administrację na szczeblu rządowym i samorządowym. Obradowano w sześciu panelach. Rozważania, analizy i dyskusje skoncentrowano wokół prawnych i instytucjonalno-organizacyjnych uwarunkowań zapewniania bezpieczeństwa informacyjnego. Podjęto problematykę przestępczości w cyberprzestrzeni oraz walki informacyjnej i dezinformacji. Pochylono się również nad obecnymi i przyszłymi korzyściami związanymi z informacyjnym wykorzystaniem cyberprzestrzeni. Dyskutowano także kwestie szans, wyzwań i zagrożeń wynikających z stosowania nowych technologii w infosferze.

 

dr Daria Krzewniak

 

Konferencja maj 2022 0005

DSC_0006.jpg

Konferencja maj 2022 0008

Konferencja maj 2022 0017

Konferencja maj 2022 0025

Konferencja maj 2022 0029Konferencja maj 2022 0030

Konferencja maj 2022 0032

Konferencja maj 2022 0036

Konferencja maj 2022 0056

Konferencja maj 2022 0057

Konferencja maj 2022 0066

Konferencja maj 2022 0024

Konferencja maj 2022 0068

Konferencja maj 2022 0073

Konferencja maj 2022 0077

Konferencja maj 2022 0082

Konferencja maj 2022 0085

Konferencja maj 2022 0089

Konferencja maj 2022 0093

Konferencja maj 2022 0098

Konferencja maj 2022 0101