INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Służba Więzienna spotkanieDnia 25 maja 2022 roku, w Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach w gmachu Wydziału Nauk Społecznych UPH Siedlce odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Siedlcach ze studentami kierunków: kryminologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo i administracja.


Spotkanie ze studentami było możliwe dzięki wzajemnej współpracy obu instytucji, rozpoczęło się od przemówienia dr Agnieszki Araucz-Boruc - Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Następnie Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach por. Przemysław Turyk, funkcjonariusz Służby Więziennej, przedstawił studentom zadania i misję Służby Więziennej oraz zapoznał uczestników wydarzenia z ofertą rekrutacyjną Mazowieckiej Służby Więziennej. Funkcjonariusze Służby Więziennej przybliżyli także specyfikę służby, poinformowali o kryteriach, które należy spełnić by wstąpić w szeregi wspomnianej formacji mundurowej.
W końcowej fazie spotkania na studentów czekała niespodzianka, która jak się okazało wzbudziła duże zainteresowanie - każdy student mógł wziąć do ręki środki ochrony osobistej np. zestaw ochronny bądź środki przymusu bezpośredniego i dowiedzieć się od funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Siedlcach, w jakich okolicznościach są wykorzystywane.

SW 1

SW2

SW3

SW

SW4

SW5